काँकडभिट्टा बहुमुखी क्याम्पसको उपकरण सम्बन्धी कोटेसन आवाहन