मेचीनगर नगरपालिका वडा नं १२ को मत परिणाम

मेचीनगर नगरपालिका वडा नं १२ को मत परिणाम (कुल खसेको मत - ३३३८)

मेचीनगर नगरपालिका नगर प्रमुख पदका उम्मेदवारहरुको वडा नं १२ को मत परिणाम

[wpdatatable id=103]

मेचीनगर नगरपालिका नगर उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरुको वडा नं १२ को मत परिणाम

[wpdatatable id=104]

मेचीनगर नगरपालिका वडा नं १२ को अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम

[wpdatatable id=105]

मेचीनगर नगरपालिका वडा नं १२ को महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम

[wpdatatable id=106]

मेचीनगर नगरपालिका वडा नं १२ को दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम

[wpdatatable id=107]

मेचीनगर नगरपालिका वडा नं १२ को सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम

[wpdatatable id=108]
[elementor-template id="27383"]