मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ४ को मत परिणाम

मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ४ को मत परिणाम (कुल खसेको मत - ३०७५)

मेचीनगर नगरपालिका नगर प्रमुख पदका उम्मेदवारहरुको वडा नं ४ को मत परिणाम

[wpdatatable id=66]

मेचीनगर नगरपालिका नगर उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरुको वडा नं ४ को मत परिणाम

[wpdatatable id=67]

मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ४ को अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम

[wpdatatable id=68]

मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ४ को महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम

[wpdatatable id=69]

मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ४ को दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम

[wpdatatable id=70]

मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ४ को सदस्य पदका उम्मेदवारहरुको मत परिणाम

[wpdatatable id=71]
[elementor-template id="27383"]