मेचीनगर नगरपालिकाको सूचना – ५०/५० प्रतिशत जनसहभागितामा आयोजनको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना