Thursday, December 13, 2018

मेचीनगर वार्ड नं १० का उमेद्वारहरुको मत परिणाम

मेचीनगर वार्ड नं १० को अध्यक्ष पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (३५०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम धुपौरो
congress Sun Maoist Party cow Masal

१५३९

११४३

३१८

१०६

मेचीनगर वार्ड नं १० महिला सदस्य पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (३५०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम शिल्ड कप
Congress Sun Maoist Party Logo Cow Masal Foram Party

१४५०

११३४

३१५

१२६

मेचीनगर वार्ड नं १० दलित सदस्य पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (३५०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

१५२०

११३७

३३४

७५

मेचीनगर वार्ड नं १० खुल्ला सदस्य (१ चिन्ह) पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (३५०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

१४२७

११००

३०८

१२८

मेचीनगर वार्ड नं १० खुल्ला सदस्य (२ चिन्ह) पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (३५०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

१४१३

११३३

३५३

८४