Thursday, December 13, 2018

मेचीनगर वार्ड नं ७ का उमेद्वारहरुको मत परिणाम

मेचीनगर वार्ड नं ७ को अध्यक्ष पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (३००० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम धुपौरो
congress Sun Maoist Party cow Masal

८५३

८३४

३१३

१६९

मेचीनगर वार्ड नं ७ महिला सदस्य पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (३००० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम शिल्ड कप
Congress Sun Maoist Party Logo Cow Masal Foram Party

९२८

१०१६

३१८

४९

मेचीनगर वार्ड नं ७ दलित सदस्य पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (३००० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

९६२

९७२

३१६

४४

मेचीनगर वार्ड नं ७ खुल्ला सदस्य (१ चिन्ह) पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (३००० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

८७१

९३४

३१३

७६

मेचीनगर वार्ड नं ७ खुल्ला सदस्य (२ चिन्ह) पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (३००० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

८११

८६८

३११

१०८