Thursday, December 13, 2018

मेचीनगर वार्ड नं ८ का उमेद्वारहरुको मत परिणाम

मेचीनगर वार्ड नं ८ को अध्यक्ष पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (१९०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम धुपौरो
congress Sun Maoist Party cow Masal

७६२

७५०

१६५

०३

मेचीनगर वार्ड नं ८ महिला सदस्य पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (१९०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम शिल्ड कप
Congress Sun Maoist Party Logo Cow Masal Foram Party

७५३

७०९

१८९

मेचीनगर वार्ड नं ८ दलित सदस्य पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (१९०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

७०५

७३४

१९७

मेचीनगर वार्ड नं ८ खुल्ला सदस्य (१ चिन्ह) पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (१९०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

७०१

६५४

२७८

मेचीनगर वार्ड नं ८ खुल्ला सदस्य (२ चिन्ह) पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (१९०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

६८०

६८२

२१८