Thursday, December 13, 2018

मेचीनगर वार्ड नं ९ का उमेद्वारहरुको मत परिणाम

मेचीनगर वार्ड नं ९ को अध्यक्ष पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (२3०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम धुपौरो
congress Sun Maoist Party cow Masal

९३२

९४७

४८

मेचीनगर वार्ड नं ९ महिला सदस्य पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (२३०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम शिल्ड कप
Congress Sun Maoist Party Logo Cow Masal Foram Party

८५९

८८९

८२

१७

मेचीनगर वार्ड नं ९ दलित सदस्य पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (२३०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

८९६

९०३

६७

१६

मेचीनगर वार्ड नं ९ खुल्ला सदस्य (१ चिन्ह) पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (२३०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

९३३

८४८

७७

१८

मेचीनगर वार्ड नं ९ खुल्ला सदस्य (२ चिन्ह) पदका उमेद्वारहरुको मत परिणाम (२३०० मत गणना)

नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम एस एल आर मंच
congress Sun Maoist Party cow Masal

८३४

८२७

७८

१४